En el 4t estudi realitzat per la Creu Roja es tracta com ha afectat la crisi a la infància i dins del seu entorn escolar. Les mancances en el material escolar, les dificultats per aconseguir una alimentació equilibrada i la mancança d’activitats extraescolars fan que molts nens afectats per la crisi tinguin més possibilitats de caure en el fracàs escolar o en la discriminació a l’escola.