Presentació: Esteve Camps ==> Càmera i Edició: Ferran Guinart ==>Realització: Carles Salat i Ferran Guinart